Merenje protoka - Elektromagnetni merači protoka - Tehnomering d.o.o Beograd

Elektromagnetni merači protoka

Elektromagnetni merači protoka koriste se za merenje zapreminskog protoka elektroprovodljivih tečnosti (min 5 μS/cm). Isporuka u više varijanti u zavisnosti od mesta primene. Karakteristike i podaci o samim uređajima se mogu pronaći na Internet strani proizvodjača www.flomag.com.

Iz ponude izdvajamo elektromagnetne merače protoka sa baterijskim napajanjem, gde je vek trajanja baterija 12 godina. Karakteristike i podaci o samim uređajima se mogu pronaći na Internet strani proizvodjača www.badgermeter.com. Elektromagnetni merači se isporučuju u Ex varijanti za prečnike do NO600.

Merenje protoka - Ultrazvučni merači protoka - Tehnomering d.o.o Beograd

Ultrazvučni merači protoka

Ultrazvučni merači protoka koriste se za merenje zapreminskog protoka različitih vrsta tečnosti. Karakteristike i podaci o samim uređajima se mogu pronaći na Internet strani proizvodjača www.badgermeter.com

Merenje protoka - Merenje protoka na otvorenom kanalu - Tehnomering d.o.o Beograd

Merenje protoka na otvorenom kanalu

Merenje protoka na otvorenom kanalu ili delimično popunjenim cevovodima je često primenjivan metod merenja u različitim industrijskim sistemima. Merni komplet se sastoji od ultrazvučnog senzora koji kontinualno meri nivo otpadne vode u suženju ili cevovodu na osnovu kog se u računarskoj jedinici izračunava protok očitavanjem vrednosti trenutnog i kumulativnog zapreminskog protoka. Primena je moguća kod odvodnih cevi na benzinskim pumpama (posle separatora), odvodnih cevi kisne i fekalne kanalizacije, Parshall-ovih kanala, Tomsonov-ih preliva, Manholih kanalizacionih odvoda i rečnih tokova, kao i velikih izliva na branama.

Merenje nivoa - Hidrostatičko merenje nivoa - Tehnomering d.o.o Beograd

Hidrostatičko merenje nivoa

Hidrostatičko merenje nivoa ima mogućnost primene u svim sistemima za proizvodnju i distribuciju vode. Karakteristike i podaci o samim uređajima se mogu pronaći na Internet strani proizvodjača www.adz.de. Svi uređaji se prave za primenu u eksplozivno ugroženim sredinama sa tipom zaštite EEx ia IIC T4.

Merenje nivoa - Ultrazvučno merenje nivoa - Tehnomering d.o.o Beograd

Ultrazvučno merenje nivoa

Ultrazvučno merenje nivoa ima mogućnost primene u svim industrijskim sistemima, kao što su sistemi za proizvodnju i distribuciju vode, prehrambena industrija, hemijska industrija, petrohemijska industrija itd. Karakteristike i podaci o samim uređajima se mogu pronaći na Internet strani proizvodjača www.flomag.com

Merenje nivoa - Tačkasto merenje nivoa (detektori nivoa) - Tehnomering d.o.o Beograd

Tačkasto merenje nivoa (detektori nivoa)

Tačkasto merenje nivoa (detektori nivoa) ima mogućnost primene u vodovodnim aplikacijama za kontrolu rada pumpi. Princip merenja kod tačkastog merenja nivoa su provodni indikatori.

Moguće varijante izvedbe su: DN1- zastita od rada na suvo, DN2 - automatski rad između dva nivoa i DN3 - detekcija dva nezavisna nivoa.

Merenje pritiska - Kontinualno merenje pritiska - Tehnomering d.o.o Beograd

Kontinualno merenje pritiska

Kontinualno merenje pritiska ima mogućnost primene u svim industrijskim sistemima, kao što su sistemi za proizvodnju i distribuciju vode, prehrambena industrija, hemijska industrija, petrohemijska industrija itd. Mediji na kojima je moguće vrsiti merenje pritiska su tečnosti i gasovi. Merači se rade u velikom broju varijanti sa nekoliko vrsta izlaznih signala. Karakteristike i podaci o samim uređajima se mogu pronaći na Internet strani proizvodjača www.adz.de. Svi uređaji se prave za primenu u eksplozivno ugroženim sredinama sa tipom zaštite EEx ia IIC T4.

Merenje pritiska - Merenje pritiska - presostati - Tehnomering d.o.o Beograd

Merenje pritiska - presostati

Merenje pritiska - presostati imaju mogućnost primene u najrazličitijim industrijskim aplikacijama za kontrolu rada pumpi i kompresora. Mediji na kojima je moguće vrsiti merenje pritiska su tečnosti i gasovi. Karakteristike i podaci o samim uređajima se mogu pronaći na Internet strani proizvodjača www.adz.de. Uređaji se isporučuju sa fiksnim histerezisom ili sa mogućnošću podešavanja histerezisa u širokom opsegu.

O firmi

Tehnomering d.o.o. je preduzeće za proizvodnju, inženjering i usluge koje je osnovano 2000. godine u Beogradu od strane Dragoja Đačića. Više informacija o preduzeću možete pronaći na strani Agencija za privredne registre Srbije. Preduzeće Tehnomering d.o.o je distributer za nekoliko inostranih firmi kao što su:

Flomag

  • merenje protoka - elekromagnetni merači
  • merenje nivoa - ultrazvučni merači
Flomag - merenje protoka - elekromagnetni merači, merenje nivoa - ultrazvučni merači

Internet adresa: www.flomag.com

Badgermeter

  • merenje protoka – ultrazvučni merači
Badgermeter - merenje protoka – ultrazvučni merači

Internet adresa: www.badgermeter.com

ADZ Nagano

  • merenje nivoa - piezorezistivni (hidrostatički) merači
  • merenje pritiska - piezorezistivni merači
Adz Nagano - merenje nivoa - piezorezistivni (hidrostatički) merači, merenje pritiska - piezorezistivni merači

Internet adresa: www.adz.de

Kontakt

Tehnomering d.o.o.
adresa: Samjuela Beketa 30/11, Beograd, Srbija
tel/fax: +381 11 74 24 999
mob: + 381 63 83 000 69
email: tehnomer@verat.net